Gmina Łapsze Niżne przystąpiła do projektu pn. „e-Xtra Kompetentni”

Gmina Łapsze Niżne przystąpiła  do współpracy w ramach projektu FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji pn. „e-Xtra Kompetentni – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Uczestnikami szkoleń mogą być osoby w[…]

Page generated in 0,637 seconds. Stats plugin by www.blog.ca