2016-09-12

URBAR

LISTA UDZIAŁÓW

1. ROLA FERKOWA
2. ROLA POLIPNIEGO
3. ROLA MASKALOWA
4. ROLA MAJERZKO
5. ROLA BŁAZKOWA
6. ROLA PANIENKOWA
7. ROLA BEDNARCZYKOWA
8. ROLA MIOZDZYKOWA
9. ROLA BRAWIOKOWA
10. ROLA OLEJARZKO
11. ROLA GOŁEGO
12. ROLA KLORUSOWA
13. ROLA KUBUSIOWA
14. ROLA KATRYNCYNA
15. ROLA SPROCHOWA
16. ROLA SOJOWA
17. ROLA PINIOWA
18. ROLA ŁAPSANCYNA
19. ROLA Z BRZYZKU
20. ROLA IGLARZKO
21. ROLA CORNOGÓRZKO
22. ROLA IGLORCYNA
23. ROLA ŚWIĘTEJ
24. ROLA JEWCYNA
25. ROLA LEŚKOWA
26. ROLA GĄSIORKOWA
27. ROLA KATRYNIOKOWA
28. ROLA WAWRZKOWA
29. ROLA KRAWCOWA
30. ROLA KAPUŚCIOKOWA
31. ROLA PODPIERAŃDOWA
32. ROLA PAROBCEGO
33. ROLA KOGUTOWA
34. ROLA ŻOŁĄDKOWA ZE ZADKU
35. ROLA ŻOŁĄDKOWA Z PRZODKU
36. ROLA GORDUNKOWA
37. ROLA SUSTOKOWA
38. ROLA MARKOWSKIEGO
39. ROLA FINDURCYNA
40. ROLA ORGANIŚCIOKOWA
41. ROLA TURKOTOWA
42. ROLA PAWLIKOWA
43. ROLA SELIJAKIEGO
44. ROLA BŁACHUTOWA
45. ROLA WOLKOWA
46. ROLA RZEMINIOWSKIEGO
47. ROLA BARBAROWA
48. ROLA MISIOWA Z PRZODKU
49. ROLA MISIOWA ZE ZADKU
50. ROLA TOMUSIOWA
51. ROLA PLEWOWA
52. ROLA SPROSKOWA
53. ROLA KACMORCYNA
54. ROLA DEWEROWA
55. ROLA MILANIOKOWA
56. ROLA KASPROWA
57. ROLA GRYGLOKOWA
58. ROLA TURKOTOWA
59. ROLA KRZYSZTOWSKA
60. ROLA ZODWORNIEGO
61. ROLA BEDNARZÓWKA
62. ROLA BOCHENKOWA
63. ROLA PIETRZKOWA
64. ROLA BABONIOWA
65. ROLA KUTARNIOWA
66. ROLA BRYNCZKOWA
67. ROLA MACIUŚKA
68. ROLA BRYNCKOWO-KANYCKOWA
69. ROLA MICHALCOWA
70. ROLA BLIMINA
71. ROLA SOWOWA
72. ROLA Z GAPKÓWKI
73. ROLA JADAMCOWA
74. ROLA JANTKOWA
75. ROLA ORGANIŚCIOKOWA
76. ROLA MONDOKOWA Z FALSZTYŃSKIEGO
77. ROLA FALSZTYŃSKIEGO
78. ROLA BRYNCZKOWA
79. ROLA BALAROWA
80. ROLA GANCORCYNA
81. ROLA PIENIOWA-KAWOWA
82. ROLA KAWOWA
83. ROLA HARYNZOWA
84. ROLA TAZIKOWA
85. ROLA TOMALOWA
86. ROLA MIKOŁAJKOWA
87. ROLA GABRYSIOWA
88. ROLA JURKOWSKIEGO
89. ROLA HLAWACZOWA
90. ROLA MICHALCOWA
91. ROLA BRZYZKOWA
92. ROLA ŚLUSARZKO
93. ROLA KOŚCIELNA I
94. ROLA KOŚCIELNA II

Obecnie Leśna Wspólnota Urbarialna we Frydmanie zarządza ok. 250 ha lasów.Urbar liczy 217 udziałowców.

Page generated in 0,232 seconds. Stats plugin by www.blog.ca