Gmina Łapsze Niżne przystąpiła do projektu pn. „e-Xtra Kompetentni”

Gmina Łapsze Niżne przystąpiła  do współpracy w ramach projektu FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji pn. „e-Xtra Kompetentni – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Uczestnikami szkoleń mogą być osoby w wieku od 25 do 74 lat w dniu przystąpienia do mikroprojektu. Każdy mieszkaniec Gminy Łapsze Niżne może uczestniczyć w jednym wybranym przez siebie module. Szkolenia są bezpłatne i będą odbywać się w szkole we Frydmanie (dla mieszkańców Frydmana)  oraz w świetlicy na Falsztynie (dla mieszkańców Falsztyna).

Osoby z Frydmana i Falsztyna zainteresowane udziałem w szkoleniu mogą zgłaszać się do projektu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Frydmanie. Więcej informacji na https://www.lapszenizne.pl/aktualnosci/gmina-lapsze-nizne-przystapila-do-projektu-pn-e-xtra-kompetentni

Page generated in 0,248 seconds. Stats plugin by www.blog.ca