Posada do wzięcia…

Jak informuje na swoich stronach Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie stopa bezrobocia w Małopolsce w październiku 2016 roku wyniosła 6,6%.  Niestety, gorzej wypada powiat nowotarski, w którym statystyczne bezrobocie wyniosło 9,2%. A tymczasem na stronie gminy „wisi’ ogłoszenie:

Trwa nabór na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka „Przystanek Maluszka” w Niedzicy

Warunki pracy:

  1. niepełny wymiar czasu pracy – ½ etatu,
  1. miejsce wykonywania pracy: siedziba żłobka w Niedzicy,
  1. pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, z możliwością dalszego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór  na stanowisko Dyrektora Gminnego  Żłobka „Przystanek Maluszka” w Niedzicy”, pocztą elektroniczną na adres gmina@lapszenizne.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Łapszach Niżnych,  ul. Jana Pawła II 20,  34-442 Łapsze Niżne,  w terminie  do dnia 12 grudnia  2016 r. do godz. 15.30.

Dla zainteresowanych: https://www.lapszenizne.pl/ogloszenia/nabor-na-stanowisko-dyrektora-gminnego-zlobka-przystanek-maluszka-w-niedzicy

Page generated in 0,249 seconds. Stats plugin by www.blog.ca