Możliwość uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej

Jak poinformował nas Karol Skrzypiec – Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego istnieje możliwość uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złoży stosowne oświadczenie  w tym zakresie.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do  indywidualnej  sytuacji osoby korzystającej z porady, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej prawach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia  w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych           i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Telefoniczna możliwość umawiania wizyt w celu skorzystania z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  pod nr telefonu 18  2661 300 (Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Nowym Targu).

Osobom ze znaczną  niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobiście oraz osobom doświadczającym  trudności  w komunikowaniu się może być udzielona porada (z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji) także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, po wcześniejszym zgłoszeniu  na podany wyżej numer telefonu.     

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

https://www.nowotarski.pl/bip/starostwo_powiatowe/dokumenty/harmonogram-pracy-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej-oraz-punktow-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego-na-terenie-powiatu-nowotarskiego-w-2019-roku-411.html

Page generated in 0,254 seconds. Stats plugin by www.blog.ca