Wolontariat to jest to!

Wolontariat to znacznie więcej niż praca i zaangażowanie w słusznej sprawie. To sposób myślenia o świecie i swojej roli w społeczeństwie, a ponieważ dla każdego z nas ważne bywa coś innego, rodzajów wolontariatu jest mnóstwo. Wolontariat to przede wszystkim powołanie, a nie praca za darmo. To jedna z możliwości angażowania się w sprawy społeczne. Warto więc znaleźć ten na naszą miarę i możliwości, to właśnie na niego się zdecydować i w nim pracować.

W przypadku pracy wolontariatu mówimy o zaangażowaniu, które po pierwsze, zazwyczaj wymaga dłuższego wdrożenia, po drugie zaś, trwa od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Należy pamiętać, że intensywność zaangażowania wolontariusza nie musi być stała i może mieć w ciągu roku różne okresy natężenia.

Rok szkolny 2020/2021 niesie ze sobą wiele wyjątkowych wyzwań i trudności, również dla wszystkich szkolnych kół wolontariatu. Mimo to wierzymy, że szkoła może być miejscem, które pomaga uczniom i uczennicom zdobywać doświadczenia w pracy wolontariusza zgodne z ich zainteresowaniami, uczy dostrzegać płynące z niego wartości, a jednocześnie uwrażliwia na to, że działania na rzecz innych powinny uwzględniać aktualną sytuację i potrzeby grupy, której chcemy pomóc.

We Frydmanie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym działa już od wielu lat Szkolny Wolontariat. Chętni uczniowie naszej szkoły angażując się w wolontariacie biorą udział w projekcie „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”, organizowanego corocznie przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie. W założenia Projektu wpisują się aktualne apele Papieża Franciszka, który nieustannie zwraca uwagę świata na los ubogich i konieczność wyrażania aktów miłosierdzia, skierowanych do cierpiących niedostatek, chorobę, wykluczenie społeczne. Głównym celem pracy wolontariuszy jest bezinteresowne niesienie pomocy bliźniemu, uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby drugiego człowieka.

Nasi wolontariusze współpracują z Fundacją Adama Worwy, Fundacją Zdążyć z Pomocą oraz Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo, współpracują również z różnymi firmami recyklingowymi, między innymi EKOPOLDEX, do siedziby której od kwietnia 2010 roku odwożone są zbierane nakrętki. Do tej pory zostało odwiezionych aż 67 ton 200 kilogramów zakrętek.

 Uczniowie, biorą aktywny udział w Szlachetnej Paczce, niosą pomoc ludziom potrzebującym i mamy nadzieję trochę radości chorym poprzez wykonanie drobnych upominków dla nich z okazji Dnia Chorego. W tym roku wsparliśmy finansowo ofiary trzęsienia ziemi w Chorwacji, jak również podopiecznych Zgromadzenia Księży Marianów. Działania te wolontariusze mogli realizować poprzez pozyskiwanie środków z różnych źródeł, między innymi przez sprzedaż kartek świątecznych wykonanych własnoręcznie, z których dochód całkowicie przeznaczony jest na cele charytatywne.

Wolontariusze nie mogliby zrealizować wielu zadań, gdyby nie wsparcie ludzi przed wszystkim mieszkańców Frydmana i Falsztyna, którym serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę i zrozumienie.

E.K        

                                                                      

Page generated in 0,265 seconds. Stats plugin by www.blog.ca