Przed wydaniem decyzji

Wójt Gminy Łapsze Niżne zawiadamia o możliwości zapoznania się z dokumentacją postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na kolejne wydobywanie kruszywa we Frydmanie przez Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO S.A. Zainteresowani mają prawo wypowiedzieć się na temat zebranych dowodów i zgłoszonych żądań. Ponieważ w tej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z ustawą zawiadomienia dokonuje się w formie obwieszczenia.

Szczegóły: https://bip.malopolska.pl/uglapszenizne,a,1933541,obwieszczenie-wojta-gminy-lapsze-nizne-w-sprawie-wydania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-dl.html

Page generated in 0,224 seconds. Stats plugin by www.blog.ca