Sprawozdanie finansowe sołtysa za  2021 rok

W  styczniu  2021 r  wystąpiłem  do  Kruszgeo  o  przydział  żwiru  na  potrzeby mieszkańców,  zostało  przydzielone  400  ton,  które  zostały  rozdzielone  potrzebującym  mieszkańcom.  Lista  odbiorców  jest  do  wglądu  u  sołtysa.

W  styczniu  również  wystosowałem  prośby  do  Wód   Polskich  o  uregulowanie  rzeki  Białka.  Wody  Polskie  potwierdziły  prace  nad  projektem  kompleksowej  regulacji  Białki,  w  których  kilkakrotnie  uczestniczyłem  z  wójtem jak  i  z  radnymi. W  lutym  wystąpiłem  do  Wód  Polskich  o  wykoszenie  i  odmulenie  cieku  wodnego  znajdującego  się  we  Frydmanie  wzdłuż  drogi  Dębno – Falsztyn,  co  częściowo  zostało wykonane  w  zeszłym  roku.  Według  zapewnień  kierownictwa  reszta  jest  ujęta  w  tegorocznym  planie  pracy.  

We  wrześniu  wystąpiłem  do  wójta  gminy  oraz  kierownika  Gminnego  Ośrodka  Zdrowia  o  uruchomienie  gabinetu  ginekologicznego  we  Frydmanie.  Była  to  inicjatywa  społeczna,  w  szczególności  naszych  pań.

A  teraz  przedstawię  szczegółowe  rozliczenie  funduszu  sołeckiego  w  2021 roku: 

1) 23.04.2021 r. –  zakup  nagłośnienia  na  zebrania  oraz  uroczystości wiejskie .  Zadanie  nr  5  środki  dodatkowe  2000 zł.

2) 27.04.2021 r. – wałowanie  boiska  do  piłki  nożnej . Zadanie  nr  2 środki  dodatkowe  1000 zł.

3) 24.05.2021 r.  zadanie  nr  1.  zakup  rur  na  przepusty  na  drogę gminną  ,,Na  Lymryk”  oraz  na  „Czarną  Górę”  2700 zł.

4) 25.05.2021 r.  zadanie  nr  1.   Remonty  dróg  gminnych  polowych

zakup  kruszywa, dowóz  kruszywa  oraz   jego  rozplantowanie  na  drodze  gminnej  o  lokalnej  nazwie  ,, Pod  Lymryk” oraz  „Na  Skarpie”  5387,60 zł.                                                                        

5) 31.05.2021 r.  – zadanie  nr  1.  Praca  koparką  podczas  wykonywania przepustów  wody  na  drogach  gminnych  o  lokalnej  nazwie  „Pod Baniskami”  oraz  na  „Średniej  Górze” –  3225,06 zł.

6)  13.07.2021 r.  – zadanie  nr  1.  Korytowanie  drogi  gminnej  o  lokalnej nazwie  na  „Średniej  Górze”  oraz  rozciąganie   kruszywa  3225,06 zł.

Zakup  kruszywa  na  tę  drogę  to  koszt  3118,89  zł.  a  transport  żwiru  to  3317,31 zł.

7)  Zakup  rury  przejazdowej  o średnicy  20  cm.  7  sztuk  1601,5 zł., transport  kruszywa  na  drogę  gminną  o  lokalnej  nazwie  „Pod  Lymryk” 1760,75  zł.  Praca  koparką  przy  odwodnieniu  tej  drogi,  wykonanie przepustów  oraz  kopanie  rowu  odwadniającego  3437,24 zł.  Te  prace zostały  z  finansowane  z  zadania  nr  1.  Remonty  dróg  gminnych polowych.

8) Z  zadania  nr  4  utrzymanie  porządku  we wsi – środki  dodatkowe zostały  z  finansowane  prace  koparko  ładowarką  podczas  powodzi przy  zabezpieczeniu  wsi  przed  zalaniem  oraz  przy  udrażnianiu cieków  wodnych   3437,,24  zł.

9) Zadanie  nr  1 Remonty  dróg  gminnych  polowych  6.12. 2021 r. praca  koparką  przy  osuszaniu    drogi  gminnej  oraz  wykonanie  dwóch przepustów  na  drodze  o  lokalnej  nazwie  „Nad  Ubocą” –  koszt  2065,82  zł.

10)  Zadanie  nr  1  Osuszanie drogi  gminnej oraz   wykonanie  dwóch przepustów   na  drodze  o  lokalnej  nazwie  „Pod  Niwki” –  2503,67.

11)  Zakup  kostki  brukowej  na  drogę  gminną  ul.  Kasztelańska  14437,32  zł.

12) Z  zadania  nr  4  utrzymanie  porządku  we  wsi  zostały  wykonane drewniane  elementy  ogrodzenia  na  konstrukcji  metalowej  do  parku  w centrum  wsi ,  koszt  6562,76 zł.

13) Z  zadania  nr  3  funduszu  sołeckiego  dla  Stowarzyszenia Frydmański  Sypaniec  zakupiono  chłodziarko-zamrażarkę  oraz  piekarnik – koszt  1000 zł.

14) Z  zadania  nr  6.  Dofinansowanie  imprez  i  uroczystości  wiejskich 1000 zł  przeznaczono  na  wernisaż  malarski, za  1599 zł  zakupiono metalowe  serce, służy  jako  pojemnik  na  nakrętki .

Za  3401 zł  zostały  nagrane  uroczyste  nieszpory.

Z  funduszu  sołeckiego   dla  orkiestry  dętej  za  kwotę  2000  zł.  zostało  zakupione   umundurowanie .

Sołtys Józef Barnasz

Page generated in 0,268 seconds. Stats plugin by www.blog.ca