Wieloletni proboszcz frydmańskiej parafii ksiądz Henryk Antosz

Ksiądz Henryk Antosz urodził się w 1909 roku w Mszanie Dolnej jako syn Katarzyny z Dudzików i Szczepana Antosza. Rodzice dożyli 59 rocznicy swojego ślubu i zmarli, kiedy ich syn był już we frydmańskiej parafii. Rodzice, mimo swojego chłopskiego pochodzenia, stworzyli przyszłemu księdzu dobre warunki do życia i nauki.  Od 1905 roku do wybuchu I wojny światowej przyjmowali do swojego domu letników z Krakowa. Kiedy ojciec wybudował w 1925 roku willę Antoszówka, to w czasie wakacji pojawiało się w niej nawet pięć rodzin profesorów uniwersyteckich z Krakowa. Przyjacielem Szczepana Antosza był również profesor UJ historyk Wacław Sobieski, który miał swój dom z ogrodem w Mszanie Dolnej.

Po ukończeniu szkoły powszechnej Henryk Antosz kontynuował naukę w Gimnazjum Sobieskiego w Krakowie. Następnie w 1936 roku ukończył studia w przedwojennym Krakowskim Seminarium Duchownym, w którym 5 kwietnia tego samego roku, razem z 23 diakonami, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk księcia metropolity Adama Stefana Sapiehy.

Po święceniach pełnił posługę kapłańską w kolejnych parafiach:

– wikariusz parafii Biała-Lipnik (1936-1937);

– wikariusz parafii Wieprz (1937-1942);

– wikariusz parafii Jawiszowice (1942-1945);

– wikariusz parafii Raciechowice (1945-1946);

– wikariusz parafii Odrowąż (1946-1948);

– wikariusz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu (1948-1950);

– proboszcz parafii Frydman (1950-1979);

– rezydent we frydmańskiej parafii (1979-1980);

– rezydent w parafii Mszana Dolna (1980-1994), gdzie zmarł i został pochowany.

Za odmowę podpisania apelu sztokholmskiego dostał w 1950 roku zakaz nauczania w Szkole Podstawowej we Frydmanie. Był również inwigilowany w ramach TEOK (teczka ewidencji operacyjnej na księdza).

Będąc już emerytem o spędzonym w parafii frydmańskiej czasie zanotował w swoich pamiętnikach: „Dużo radości i miłości zaznałem w Nowym Targu, ale prawdziwą radość i miłość ludu Bożego do Kościoła i Kapłana Chrystusowego przeżyłem w pełni dopiero we Frydmanie na Spiszu”.

W niedzielę 18 września o godzinie 11.00 na sumie ksiądz proboszcz Jakub Adamik i ksiądz kanonik Ludwik Węgrzyn odprawią mszę w intencji kapłana, zaś o 13.30 spod remizy wyjedzie autokar z chętnymi parafianami do modlitwy w Mszanie Dolnej nad odnowionym nagrobkiem księdza Antosza. Zapisy telefoniczne lub osobiście u sołtysa Józefa Barnasza.

Page generated in 0,250 seconds. Stats plugin by www.blog.ca