Program Wspierania Rodzin Gminy Łapsze Niżne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych  przystępuje do opracowania Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Łapsze Niżne na lata 2024-2026.

Ankieta ma na celu anonimowe zdiagnozowanie sytuacji rodzin  w gminie, aby gminny  program wspierania rodziny odpowiadał  na realne problemy lokalnej społeczności.

Głównym założeniem programów  jest utworzenie spójnego systemu wsparcia dzieci i rodzin z terenu gminy.

Wypełnione ankiety można składać na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych, Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych, do sekretariatów szkół z terenu gminy oraz podczas planowanych na marzec zebrań wiejskich z udziałem Wójta Gminy Łapsze Niżne.

Tekst i dostępne ankiety na stronie: https://lapszenizne.pl/ogloszenia/program-wspierania-rodziny-dla-gminy-lapsze-nizne-na-lata-2024-2026-ankiety

Page generated in 0,213 seconds. Stats plugin by www.blog.ca