Wójt gminy na zebraniu wiejskim

W niedzielę 2 kwietnia o godzinie 18.00 w remizie OSP we Frydmanie odbyło się zebranie wiejskie z udziałem Wójta Gminy Łapsze Niżne Jakuba Jamroza. W trakcie spotkania z mieszkańcami miejscowości Józef Barnasz przestawił dotychczasowe działania sołtysa i sposób dysponowania funduszem sołeckim. Przedstawił również szczegółowe rozliczenie wydatków związanych z odnowieniem nagrobka ks. Henryka Antosza.

Z kolei wójt Jakub Jamróz omówił wykonanie budżetu z ubiegłego roku oraz plan na rok bieżący ze szczególnym uwzględnieniem działań we Frydmanie. Na pierwszy plan oczywiście wysuwa się budowa sali gimnastycznej.

W trakcie dyskusji z mieszkańcami najważniejszą sprawą okazało się poprawne przygotowanie i uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla Frydmana, wątpliwości budził fragment planu obejmujący teren pod Lymrykiem. Zgłaszano również m.in. uwagi dotyczące odnowienia nazw ulic, potrzeby montażu luster ułatwiających komunikację. Panie z dobrze funkcjonującego Koła Gospodyń Wiejskich „Frydmanianki” podziękowały za docenienie działalności i pomoc finansową zarówno wójtowi jak i sołtysowi.

Funkcję przewodniczącego zebrania pełnił dyrektor Piotr Wojtaszek, zaś spotkanie protokołował Michał Stanek.

Page generated in 0,304 seconds. Stats plugin by www.blog.ca