Przed remontem dachu kaplicy Matki Boskiej Karmelitańskiej

Pod koniec sierpnia odbyło się kolejne spotkanie robocze związane z planowanym remontem dachu kaplicy Matki Boskiej Karmelitańskiej przy kościele we Frydmanie. W spotkaniu z proboszczem parafii księdzem Jakubem Adamikiem i księdzem kanonikiem Ludwikiem Węgrzynem udział wzięli: pan Paweł Dziuban – kierownik Delegatury w Nowym Targu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, współpracownica konserwatora zabytków, przedstawiciele firmy przygotowującej dokumentację planowanego remontu oraz przedstawiciele Rady Parafialnej we Frydmanie.

W trakcie spotkania ustalono, jakie badania należy przeprowadzić (m.in. ekspertyzę dendrologiczną), jaką  dokumentację przygotować. Od ekspertyz będzie również zależał zakres prowadzonych prac remontowych. Konserwator z przedstawicielem firmy mającej doświadczenie w remontach zabytków dosyć długo rozmawiali o technicznych szczegółach planowanych prac i właściwym zabezpieczeniu cennego obiektu.

Page generated in 0,260 seconds. Stats plugin by www.blog.ca