Nowe instrumenty dęte dla frydmańskiej orkiestry

Na początku stycznia OSP we Frydmanie złożyła w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania  wniosek o dofinansowanie  w ramach projektu: „Zachowanie tożsamości kulturowej Spisza poprzez doposażenie orkiestry dętej działającej przy OSP we Frydmanie”. Wnioskowana kwota  to prawie 60 tysięcy złotych. Po pozytywnej decyzji LGD pod koniec kwietnia reprezentanci OSP, czyli prezes i skarbnik, podpisali umowę z Urzędem Marszałkowskim w Krakowie na w/w kwotę. Dofinansowanie wynosi 100%, a koszt OSP to napisanie wniosku i jego rozliczenie. Za całą kwotę zostaną zakupione instrumenty muzyczne. Realizacją zakupu zajmuje się kapelmistrz tj. Jacek Iglar. Gratulujemy i  czekamy na kolejne koncerty orkiestry dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej we Frydmanie.

Page generated in 0,249 seconds. Stats plugin by www.blog.ca