Piknik z latawcem

W niedzielę 9 października odbędzie się kolejna edycja „Pikniku z latawcem” – imprezy organizowanej wspólnie przez gminę Łapsze Niżne i gminę Czorsztyn. W tym roku zabawa pod nazwą „W krainie baśni i legend” odbędzie się na terenie ośrodka „Czorsztyn-ski” w Kluszkowcach. Zapraszamy do uczestnictwa wszystkich uczniów i rodziców. Chętni, którzy do najbliższej środy zgłoszą swój udział w szkole, mogą skorzystać z darmowego transportu zapewnianego przez wójta.

Regulamin konkursu na najpiękniejszy latawiec „W krainie baśni i legend”

§1
Organizatorem konkursu na najpiękniejszy latawiec pt. „W krainie baśni i legend”, zwanego dalej konkursem są Gmina Czorsztyn oraz Gmina Łapsze Niżne zwani dalej Organizatorami.
§2
Celem konkursu jest motywacja dzieci i młodzieży do pogłębiania wiedzy na temat sąsiedzkich gmin tj:. Gminy Czorsztyn oraz Gminy Łapsze Niżne. Tym razem uczestnicy konkursu sięgnąć muszą do kart historii, aby zapoznać się baśniami oraz legendami dotyczącymi wspomnianych regionów. Uczniowie szkół oraz mieszkańcy Gmin przygotowywać będą latawce inspirowane baśnią sąsiedniej gminy.

§3
Regulamin konkursu jest dostępny na stronach internetowych Organizatorów: www.lapszenizne.pl oraz www.czorsztyn.pl.
Osobami do kontaktu są:
 Aneta Markus, email: anetamarkuss@gmail.com, tel: 18 27 500 70 wew. 101
 Adam Święty email: promocja@lapszenizne.pl, tel: 18 265 93 10 wew. 41

§4
Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do:
• dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym;
• uczniów klas I-III szkół podstawowych
• uczniów klas IV- VI szkół podstawowych;
• uczniów klas I-III szkół gimnazjalnych
• zespołów tj. przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych, rodzin itp.

§5
Warunki uczestnictwa
Warunkiem udziału w konkursie jest:
1. Samodzielne zbudowanie latawca w konstrukcji płaskiej w dowolnym rozmiarze.
2. Latawiec powinien być ozdobiony dowolną techniką,
3. Ogon nie może być wykonany z drutu, linki stalowej, czy też innego materiału przewodzącego.
4. Warunkiem uczestnictwa jest indywidualne wykonanie latawca. Nie będą przyjmowane latawce gotowe – kupione.
§6
Kryteria oceny prac
• Nawiązanie do tematu przewodniego konkursu.
• Staranność wykonania oraz ozdobienie latawca.
• Zdolność lotu.
• Oceny każdego latawca dokonuje komisja powołana przez Organizatorów.
• Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do regulaminu.
• Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatorów, na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666) oraz do publikacji
w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatorów oraz
w Internecie.
§7
Termin i warunki dostarczenia prac
Zgłoszenia do konkursu oraz konkurs odbędą się w dniu 9 października 2016 roku (tj. niedziela) podczas Pikniku z Latawcem (zgłoszenia do godz. 12:00 w dniu pikniku), który zorganizowany zostanie na terenie ośrodka „Czorsztyn-ski” w Kluszkowcach.
§8
Nagrody
Zwycięzcą konkursu jest autor latawca, który otrzyma największą liczbę punktów. Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz nagrody.

Page generated in 0,231 seconds. Stats plugin by www.blog.ca