Rocznica śmierci ojca Adama Jana Błachuta OFM

24 września 2012 roku zmarł ojciec Adam Jan Błachut. W szóstą już rocznicę we środę 26 września we frydmańskim kościele o godzinie 18.00 proboszcz parafii odprawi Mszę Świętą za zmarłego i jego rodziców.

Poniżej przedstawiamy krótki biogram tego wybitnego przedstawiciela Frydmana, jednocześnie skromnego kapłana, zdecydowanie zbyt wcześnie zmarłego.

Urodził się 17 lipca 1949 roku we Frydmanie jako syn Jana i Marii Brzyzek. 24 lipca 1949 roku został ochrzczony w miejscowym kościele parafialnym. Przed wstąpieniem do Zakonu Braci Mniejszych ukończył Kolegium Serafickie w Wieliczce. 14 sierpnia 1965 roku rozpoczął nowicjat w Przemyślu. Pierwszą profesję zakonną złożył 15 sierpnia 1966 roku. Wieczyste śluby zakonne złożył 4 października 1972 roku w Krakowie. Ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 8 czerwca 1974 roku w Krakowie. Ukończył studia specjalistyczne z zakresu historii sztuki na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz Podyplomowe Studium Muzealnictwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1980 roku został laureatem I nagrody w XXV Konkursie im. prof. Szczęsnego Dettloffa. w 2002 roku obronił doktorat na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W latach 1978-2002 należał do zarządu Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych. W latach 1978-1984 i 1999-2002 był definitorem prowincjonalnym. W latach 1984-1993 sprawował urząd ikariusza prowincji, a następnie w latach 1993-1999 ministra prowincjonalnego. Pełnił również funkcję sekretarza i ekonoma prowincji.

Był wykładowcą historii sztuki i konserwacji zabytków we franciszkańskim Wyższym Seminarium Duchownym w Kalwarii Zebrzydowskiej, Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy oraz Wyższym seminarium Duchownym macierzystej prowincji w Krakowie.

Jest autorem dwóch książek oraz około 170 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Był redaktorem naczelnym rocznika naukowego „Pietas et Studium”.

Page generated in 0,224 seconds. Stats plugin by www.blog.ca