Zebranie wiejskie zatwierdziło podział środków funduszu sołeckiego

W niedzielę 23 września sołtys zorganizował zebranie wiejskie, w którym uczestniczył również Jakub Jamróz – wójt gminy. Głównym tematem spotkania mieszkańców był racjonalny podział środków funduszu sołeckiego. Po propozycjach sołtysa Józefa Barnasza oraz mieszkańców uczestniczących w zebraniu ostatecznie pieniądze z wymienionego funduszu przeznaczono w roku 2019  na:

1. Naprawę i utrzymanie dróg polnych – 31 187,69 zł.

2. Utrzymanie porządku we wsi – 5000 zł.

3. Dofinansowanie działalności zespołu regionalnego – 5000 zł.

4. Remont i montaż ławeczek dla kibiców na boisku sportowym – 7000 zł.

5. Dokończenie drogi dojazdowej do parkingu obok kościoła – 10 000 zł.

6. Dofinansowanie remontu placu zabaw – 2000 zł.

7. Dofinansowanie nauki gry na skrzypcach – 3000 zł.

Jak łatwo policzyć, fundusz sołecki w roku 2019 to 63 187,69 złotych.

Cieszy fakt, że chociaż  wśród zebranych padały różne sposoby podziału pieniędzy sołeckich, to w merytorycznej dyskusji potrafiono wypracować wspólne stanowisko. Niestety, frekwencja na spotkaniu była stosunkowo mała. Czyżby mieszkańcom nie do końca zależało, na jaki cel zostanie przeznaczonych w ich miejscowości ponad 60 tysięcy złotych?

 

Page generated in 0,215 seconds. Stats plugin by www.blog.ca