Rozdysponowano fundusz sołecki na rok 2023

W niedzielę 4 września odbyło się zebranie wiejskie. Zgromadzeni, na uwagę zasługuje silna reprezentacja kobiet zrzeszona w Kole Gospodyń Wiejskich „Frydmanianki”, wysłuchali sprawozdania wójta Gminy Łapsze Niżne Jakuba Jamroza oraz sprawozdania z podejmowanych działań sołtysa Józefa Barnasza. Kulminacyjnym punktem zebrania było podjęcie uchwały w sprawie wydatkowania pieniędzy z funduszu sołeckiego na rok 2023. Środki przeznaczono na:

  • Remont dróg – nieco ponad 43.000 zł.
  • Utrzymanie porządku we wsi – 10000 zł.
  • Dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich „Frydmanianki – 15000 zł.
  • Dofinansowanie uroczystości i imprez kulturalnych – 5000 zł.

Zebrani mieli okazję zadać pytania włodarzom gminy i miejscowości o nurtujące problemy. Przybyli na zebranie mieszkańcy docenili intensywną działalność Koła Gospodyń Wiejskich i oklaskami nagrodzili dotychczasowe sukcesy. Niestety, w trakcie wystąpień poruszono również problem dewastowania elementów małej architektury. Wandalizm jest problemem, na który wszyscy rozsądni mieszkańcy powinni bezwzględnie reagować. Dla zabawy bezmyślnych wydatkowane są pieniądze, które można by przeznaczyć na załatwienie istotnych problemów dla pozostałych.

Page generated in 0,256 seconds. Stats plugin by www.blog.ca